Ångerrätt – Du har 14 dagar på dig att ångra ett onlinelån

Ångerrätt är en viktig rättighet för konsumenter som har tagit ett lån. Det är nämligen så att distansavtalslagen gäller för alla varor och tjänster som införskaffas på nätet, även lån.

Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra dig och säga upp lånet inom 14 dagar från det att du har tagit det. Detta gäller för alla slags lån, inklusive blancolån, snabblån och andra typer av lån online.

Gäller bara om du lånat på nätet

Det är viktigt att notera att ångerrätten endast gäller för distansavtal, det vill säga när du har ansökt om lånet på nätet, via telefon eller brev och inte personligen träffat långivaren. Om du har träffat långivaren personligen för att ansöka om lånet, så gäller inte ångerrätten.

För att utnyttja ångerrätten behöver du meddela långivaren skriftligen, exempelvis via e-post eller brev, inom 14 dagar från det att du tog lånet. Du behöver inte ange en anledning till varför du ångrar dig. När långivaren har mottagit din skriftliga begäran om återköp av lånet, har de 30 dagar på sig att återbetala hela lånebeloppet samt eventuella räntekostnader som du har betalat.

Räntor och avgifter tillkommer

Det är viktigt att du är medveten om att du kan bli tvungen att betala för ränta och avgifter under de dagar som lånet var i kraft, även om du ångrar dig inom ångerrättens tidsfrist. Detta beror på att långivaren har rätt att debitera ränta från den dag då du tar lånet till den dag då du betalar tillbaka hela lånebeloppet.

Ångerrätten ger dig som konsument en extra säkerhet när du tar ett lån och ger dig möjlighet att ångra dig om du ångrar ditt beslut. Det är dock viktigt att du alltid läser igenom villkoren noggrant innan du tar ett lån, så att du är medveten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Så här fungerar ångerrätt för lån

Du har ångerrätt i 14 dagar från den dag du har fått ta del av all information och alla villkor som kommer med lånet. Det är alltså viktigt att veta att ångerrätten börjar löpa från den dag du tecknar ditt låneavtal och inte från den dag du har fått ditt lån.

I och för sig brukar man få lånet samma dag som låneavtalet undertecknas när det gäller smslån eftersom dessa lån betalas ut mycket snabbt. Om du ångrar dig inom 14 dagar kan du göra det antingen muntligen eller skriftligen.

Naturligtvis är det bäst att göra det skriftligen så att långivaren inte kan förneka att du åberopat din ångerrätt. Det allra bästa är att meddela långivaren per e-post för då kan du styrka vilket datum och tid du åberopade ångerrätten.

Ja, uppsägning per e-post är juridiskt korrekt och sedan spelar det ingen roll om kreditbolaget påstår att de inte sett ditt mail. Efter att du har åberopat din ångerrätt har du 30 dagar på dig att betala tillbaka det du har lånat.

Betala gärna tillbaka lånet så fort som möjligt eftersom du trots allt måste betala ränta så länge du har pengarna till ditt förfogande. Däremot har du rätt av få tillbaka de eventuella avgifter lånet har haft, t ex uppläggningsavgift.

Långivarens rätt till uppsägning av lån

Långivaren har rätt att säga upp ditt lån, men det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att detta ska ske.

Det kan till exempel ske om du inte uppfyller dina åtaganden enligt låneavtalet, såsom att missa betalningar eller om du inte ger korrekt eller tillräcklig information vid ansökan.

Det kan också ske om din ekonomiska situation förändras avsevärt och det bedöms att du inte längre kommer att kunna betala tillbaka lånet.

Vanligtvis kommer långivaren att kontakta dig innan de säger upp lånet för att diskutera din situation och se om det finns några möjligheter att hitta en lösning. Det kan till exempel innebära att man förlänger återbetalningstiden eller att man gör en anpassning av avbetalningarna för att göra det möjligt för dig att fortsätta betala tillbaka lånet.

Om du har varit minst 1 månad försenad med 1 amortering och amorteringen motsvarar minst 10 % av lånets ursprungliga storlek har långivaren rätt att säga upp ditt lån. Om du t ex skulle ha gjort en amortering den 31 oktober och fortfarande inte har gjort det den 1:a december kan långivaren alltså säga upp ditt lån om amorteringen är större än 10 % av lånets ursprungliga storlek.

Om du inte gjort en amortering som motsvarar minst 5 % av lånets ursprungsstorlek och månaden efter också struntar i en amortering kan långivaren säga upp ditt lån 30 dagar efter du skulle ha gjort din andra amortering. Det är inte omöjligt att långivaren kan säga upp ditt lån även under andra förutsättningar.

Här är lagen lite luddig, men om man ofta försummar och är försenad med amorteringar som understiger 5% kan lånet ändå sägas upp. Det gäller alltså att inte vara alltför strulig för då finns det risk att du måste betala tillbaka allt på en gång.