Blancolån

Ett blancolån är ett lån man tar som privatperson också det speciella med detta lånet jämfört med exempelvis ett billån eller bolån är att man tar lånet utan säkerhet. Vi har därför tagit fram en jämförelse mellan olika banker som lånar ut pengar utan säkerhet.

När man tar ett bolån har man ju själva fastigheten som säkerhet men detta gäller alltså inte vad det gäller blancolån. Det finns några andra benämningar på den här typen av lån som in-blanco lån och privatlån men blancolån är det kanske mest vedertagna begreppet.

Det normala är att man lånar mellan 10000 kr upp till cirka 500 000 kronor med blancolån. Lägre belopp på 5000 kr kan lånas via snabblån företag. Det är vanligt att man tar den här typen av lån när man skall köpa eller göra något.

Om man har många små mikrolån kan det vara väldigt smart att lösa de skulderna och lägga allting i ett blancolån istället. Orsakerna till att man tar det lånet kan vara många men det viktigaste inför lånet är att man jämför de olika leverantörerna vad det gäller olika avgifter och ränta.

Ränta på blancolån

Vilken ränta man får på lånet är väldigt individuellt då det är ens egna ekonomiska situation som påverkar det såsom inkomst och betalningsanmärkningar. Man kan säga att ju högre inkomster och lägre skulder desto lägre ränta kommer man att få på lånet.

Har du en ordnad ekonomi med bra förutsättningar kommer du att få låna pengar betydligt mer förmånligt. Ju bättre privatekonomi desto lägre ränta brukar vara en tumregel med blancolån.

En grundregel är att inte ta för lång återbetalningstid på lånet då den totala räntekostnaden givetvis kommer att öka ju längre lånet löper. Det man skall ha klart för sig är att det alltid att vara dyrare att ta ett blanco-lån jämfört med ett exempelvis ett bolån då man inte har något som säkerhet för lånet.

Återbetalning av blancolån

Ett blancolån har normalt en återbetalningstid från 1 år till 15 år.
Det finns två olika sätt att betala tillbaka lånet på. Antingen har man lånet med rak amortering eller ett så kallat annuitetslån.

Med rak amortering menas att man betalar en fast summa för amorteringen varje månad. Ju längre lånet löper desto mindre kommer alltså att räntekostnaden att bli. Vid ett annuitetslån så betalar man ett fast belopp för både ränta och amortering.

Där amorteringsbeloppet stiger i takt med att räntekostnaden minskar. Med denna avbetalningsformen minskar skulden på lånet långsamt till att börja med och sedan snabbare och snabbare allt eftersom tiden går.

Krav för att få låna

Man måste vara myndig för att kunna ta ett blancolån, några banker kräver att man är minst 20 år så det varierar mellan bankerna. Man får heller inte vara äldre än 70-75 år. Vidare måste man vara skriven i Sverige för att kunna ta lånet.

Man behöver också kunna uppvisa en årsinkomst som absolut minimum är runt 50.000 kr per år. Det kan krävas mycket mer också beroende på hur stort lånet är.