Om

På denna sidan har vi samlat information om vad man bör veta innan man tar ett lån. Räntor och amorteringstid skiljer sig åt mellan olika kreditgivare. En del kreditgivare tar även ut avgifter och hur höga dessa är kan också variera mycket. Vi hjälper dig att jämföra så att du kan hitta en amorteringstid som passar dig. Även räntor varierar. Du kan här på sidan jämföra de olika kreditgivarnas räntor för att hitta en nivå som passar dig.